+48 (61) 642-52-54

biuro@chcebudowac.pl

Tuczarnia dla 300 sztuk, na rusztach1

Budynek murowany, o konstrukcji jednonawowej, parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt przeznaczony do tuczu trzody chlewnej w małych gospodarstwach rolnych. Budynek tuczarni na 300 sztuk, z sektorami odchowu warchlaków (tuczu wstępnego) i tuczu końcowego (35,00 DJP). Projekt zakłada zlokalizowanie pomieszczeń obsługi technicznej i technologicznej poza budynkiem tuczarni.
System utrzymania: na rusztach.
Zadawanie paszy: zautomatyzowany paszociąg.
Usuwanie odchodów: Odpływ gnojowicy rurami PCV do zbiornika przepompowni, a następnie do szczelnego zbiornika na gnojowicę. Projekt budowlany zbiornika wg odrębnego opracowania.

Możliwy zakres zmian:
Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu.
Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.
  DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE (bez dodatkowej zgody)
  1. Użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
  2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
  3. a)zmienić usytuowanie wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku,
   b)zmienić wymiary zewnętrzne (obrys) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie,
   c)zwiększyć lub zmniejszyć wysokość budynku (lub rzędnej wysokościowej kalenicy), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość poszczególnych kondygnacji, wysokość ścianki kolankowej,
   d)zwiększyć lub zmniejszyć kąt nachylenia dachu,
   e)wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku,
   f)wykonać lub zlikwidować poddasze użytkowe,
   g)zmienić usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych,
   h)zmienić przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
  4. Wprowadzić zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku.
  5. Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji oraz zasad konstrukcji można:
   • a)prowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: przesunąć, zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe,
    b)zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi,
    c)stosować pustaki szklane (luksfery),
    d)doprojektować dodatkowe wejścia,
    e)zmienić liczbę połaci dachowych,
    f)zwiększyć lub zmniejszyć wysięg okapów dachowych,
    g)stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe.
  6. Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
  7. Zmienić sposób wentylacji budynku, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych.
  8. Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku.
  9. Zmienić funkcję pomieszczeń.
  10. Przeprojektować instalację grzewczą, dostosować do innego źródła energii.
  11. Przeprojektować instalacje sanitarne i elektryczną.
  12. Dostosować budynek do przyjętych rozwiązań technologicznych i wyposażenia.


  Zawartość pakietu projektowego:
  4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej), założenia technologiczne (rysunek + opis), wykaz materiałów potrzebnych do budowy oraz zakres prac, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE

  Cennik:
  wersja podstawowa: 2590.0000 PLN

Rzuty

Rzut przyziemia
Rzut przyziemia 1. sektor tuczu wstępnego 101,79 m2
2. sektor tuczu końcowego 203,58 m2
3. komunikacja 57,89 m2
Razem: 363,26 m2

Tuczarnia dla 300 sztuk, na rusztach

Cena:

2590,00 zł

Zamawiam Obserwuję

Parametry projektu

 • 1270m3
 • 5,28m
 • 363,26m2
 • inż. Jan Puchalski,mgr Robert Hubner,inż. Marek Wroński
Rozwiń ▼

Opis technologii

Ławy i stopy fundamentowe: żelbetowe szerokości 25-50 cm, wysokości 30 cm (194,25 mb) 32.96 m3
Ściany fundamentowe: bloczek betonowy 25 cm + 2x roztwór asfaltowy + styropian 5 cm 55.58 m2
Ściany fundamentowe: bloczek betonowy 25 cm 50.7 m2
Ściany fundamentowe: bloczek betonowy 38 cm + 2x roztwór asfaltowy + styropian 5 cm 10.95 m2
Ściany fundamentowe: bloczek betonowy 38 cm 10.95 m2
Konstrukcja ścian zewnętrznych: słupy i wieńce żelbetowe 25.65 m3
Ściany wewnętrzne: murowane: pustak ceramiczny 25 cm + tynk obustronnie 149.71 m2
Wypełnienie ścian zewnętrznych: murowane: pustak ceramiczny 25 cm + tynk wewnętrzny 264.51 m2
Posadzka: podsypka piaskowa + płyta betonowa 10 cm + powłoka izolacyjna + ruszt betonowy 10 cm, w części szlichta betonowa 363.26 m2
Konstrukcja dachu: drewniana, prefabrykowany wiązar dachowy 34.0 szt.
Sufit: płyta poliuretanowa 6 cm powlekana folia aluminiową 377.07 m2
Pokrycie dachu: falista płyta włóknisto-cementowa 3,5 cm 485.22 m2
Elewacja: styropian 12 cm + tynk cienkowarstwowy 359.08 m2
Okna: PCV lub drewniane (17 szt.) 18.36 m2

Orientacyjne koszty budowy (netto)
1. Stan zero: 62100.0 zł
2. Stan surowy otwarty: 112600.0 zł
3. Stan surowy zamknięty: 61800.0 zł
4. Instalacje sanitarne: 18200.0 zł
5. Instalacje elektryczne: 12700.0 zł
6. Wykończenie zewnętrzne: 36300.0 zł
Razem (1-6): 303700.0 zł